Energia elektryczna

Oferujemy wyłącznie zieloną energię!

Jeśli tu trafiłeś, to znaczy, że nie jest Ci obojętny los naszej planety. Nam również! Wspólnie budujmy lepszą przyszłość.

Energia ze stałą ceną

Masz możliwość ustalenia stałej ceny energii elektrycznej dla swojej firmy, która nie zmieni się przez cały okres obowiązywania umowy – gwarancja nawet do 10 lat! Ostateczna cena zależy od historycznego i planowanego profilu zużycia energii elektrycznej przez firmę oraz określonej długości umowy. Nie musisz martwić się o formalności – czuwa nad nimi nasz profesjonalny Doradca Energetyczny.

 

Na wstępie przeprowadzamy bezpłatny audyt energetyczny. Spotykamy się w siedzibie Twojej firmy lub w naszym biurze i przedstawiamy Ci wszystkie możliwości. Dowiesz się, jak obniżyć koszty i poprawić warunki dostaw energii elektrycznej dla Twojego przedsiębiorstwa.

 

W jaki sposób obniżamy koszty?

 

 • Dopasowujemy oferty dla wszystkich grup taryfowych.
 • Negocjujemy opłatę handlową.
 • Analizujemy i renegocjujemy niekorzystne zapisy umów z dostawcą energii.
 • Konsolidujemy umowy i faktury dla rozproszonych punktur poboru energii.
 • Negocjujemy stawki.

 

W czym jeszcze możemy pomóc?

 

 • Pośredniczymy w kontaktach ze sprzedawcą energii.
 • Prowadzimy cały proces zmiany sprzedawcy energii bez zbędnych formalności.
 • Doradzamy przy zakupie energii elektrycznej w kolejnych latach.

 

Do kogo kierujemy ofertę ze stałą ceną?

 

 • Do firm, dla których ważne jest precyzyjne, długoterminowe planowanie finansowe.
 • Do firm, które nie chcą podejmować ryzyka związanego z wahaniami cen na rynku energii.
 • Do firm, które chcą zawrzeć umowę na dłuższy okres i zaoszczędzić czas potrzebny do jej późniejszego przedłużania na nowych warunkach.

Energia z ceną RDN - Rynek Dnia Następnego

RDN, czyli Rynek Dnia Następnego, to nowy model, który od września 2019 roku zyskuje popularność szczególnie wśród firm zużywających dużo energii. Firmy, korzystające z tego modelu, mogą istotnie zaoszczędzić na opłatach. W przypadku tej oferty, stawka za energię elektryczną jest zmienna, uzależniona od zmian notowań na Towarowej Giełdzie Energii. Sprawdza się ona szczególnie wtedy, gdy notowania spadają lub utrzymują się na stabilnym poziomie.

 

Stawka dla Twojej firmy będzie wyznaczana na wspomnianym Rynku Dnia Następnego. To rynek, którego podstawą działania jest zakup energii na następny dzień. Cena notowana jest dla każdej godziny w ciągu doby, a istotą mechanizmu RDN jest płynny zakup energii w dowolnym momencie.

 

Na podstawie godzinowych danych indywidualnego zużycia energii w Twojej firmie w danym miesiącu, wyliczana jest średnia ważona z notowań dla każdej z godzin. Według tej stawki wystawiana jest miesięczna faktura.

 

Dlaczego ta oferta jest korzystna, skoro ceny mogą się zmienić?

 

W tym modelu rzeczywiście ponosisz większe ryzyko, ale dzięki temu możesz odnieść większe korzyści. Podstawowymi zaletami modelu RDN są:

 

 • Zdecydowanie niższa cena energii elektrycznej, gdy notowania giełdowe są stabilne lub spadają.
 • Możliwość przejścia na mechanizm FIXED PRICE (stała cena), gdy notowania giełdowe wzrosną.
 • Cena wyliczona z uwzględnieniem Twojego profilu zużycia.
 • Przejrzyste informacje o elementach składowych cen energii.
 • Brak negatywnych konsekwencji w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zużycia w trakcie trwania kontraktu.

 

INDEX RDN jest idealną ofertą dla firm, które zużywają energię w godzinach nietypowych, kiedy jest ona najtańsza (poza szczytem). Eksperci natomiast przewidują, że giełdowe ceny energii w związku z kryzysem nadal będą spadać, ponieważ zmniejszy się zapotrzebowanie. To natomiast powinno obniżyć ceny limitów emisji CO2, które bezpośrednio wpływają na wzrost cen.